X

Проект „X“ е уникален визуален експеримент, който смесва улична фотография с fine art.

Той играе с линии, форми, геометрия и екстремен контраст на черно-бели снимки.

X е символът на неизвестното. X е за смърт. Това са мъртви изображения на реалността, лишени от цвят и контекст. Те са чиста форма.

Проект „X“ стартира през 2017 г. и е в прогрес.

Scroll to Top